AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİK English  ENG Azeri   AZE

HUMANİTAR MİNA TƏMİZLƏMƏ FƏALİYYƏTİNDƏ GEODEZİYA ÖLÇMƏLƏRİ

22 iyul – 2 avqust 2013-cü il tarixlərində ANAMA ilə Cenevrə Beynəlxalq Humanitar Minatəmizləmə Mərkəzinin (GICHD) birgə təşkil etdiyi Humanitar Mina Təmizləmə Fəaliyyətində Geodeziya Ölçmələri təlimi keçiriləcək. 15 nəfərin iştirak etdiyi Geodeziya Ölçmələri təlimi ANAMA-nın Göygöl Regional Təlim Mərkəzində təşkil olunacaq.

Qeyd olunmuş kursun əsas məqsədi coğrafi məkan məlumatları dəqiqliyi tələblərinin və Şübhəli Təhlükəli Ərazilərin Ləğv Edilməsi prosesinin hər mərhələsində müvafiq toplama üsullarının istifadə edilməsinin təhlil edilməsidir.

http://www.gichd.org/fileadmin/pdf/IMSMA/GICHD-WS-Geodetic-measurements-July2013.pdf