AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİK English  ENG Azeri   AZE

XƏBƏRLƏR

Monthly Report İyul 2017    

GÜNDƏLİK OPERATİV MƏLUMAT


“CEYRANÇÖL LAYİHƏSİNİN 3-CÜ MƏRHƏLƏSİNİN TƏQDİMATI, GƏLƏCƏKDƏ AZƏRBAYCANDA İCRA OLUNACAQ ETİMAD FONDU LAYİHƏLƏRİNİN PERSPEKTİVLƏRİ”


PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN ANAMA-YA RƏSMİ SƏFƏRİ


MİNATƏMİZLƏMƏ SEMİNARI, 2017


YAPONİYANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİNİN ANAMA-YA SƏFƏRİ


İSVEÇRƏ SƏFİRİNİN ANAMA REGİONAL BAZASINA SƏFƏRİ


ANAMA 2-ci AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏ “ADEX 2016” SƏRGİSİNDƏ İŞTİRAK ETDİ


AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ NATO BAŞ QƏRARGAHINDA


ANAMA İLƏ BÖYÜK BRİTANİYA SƏFİRLİYİ ARASINDA ANLAŞMA MEMORANDUMU İMZALANDI


Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin işçilərinin "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


BMT-NİN REZİDENT ƏLAQƏLƏNDİRİCİSİNİN ANAMAYA SƏFƏRİ


ERMƏNİSTAN ORDUSU TƏRƏFİNDƏN TƏRTƏR RAYONUNA ATILMIŞ AĞ FOSFOR TƏRKİBLİ 122 MM ÇAPLI BİR ƏDƏD PARTLAMAMIŞ TOP MƏRMİSİNİN ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ ƏMƏLİYYATI (video yüklə)


ANAMA DİREKTORUNUN MUSAHİBƏSİ


MƏTBUATA BİLDİRİŞ


ABŞ AVROPA KOMANDANLIĞI NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN ANAMA-YA SƏFƏRİ