AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİK English  ENG Azeri   AZE

XƏBƏRLƏR

    

KOTİROVKA SORĞUSU


GÜNDƏLİK OPERATİV MƏLUMAT


İORDANİYA HAŞİMİLƏR KRALLIĞININ ŞAHZADƏSİNİN CƏBRAYİL RAYONUNUN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ COCUQ MƏRCANLI KƏNDİNƏ SƏFƏRİ


ANAMA-NIN 20 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MINALARDAN TƏMİZLƏNMƏSI ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİYİN (ANAMA) KOLLEKTİVİ FƏXRİ XİYABANDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN MƏZARINI ZİYARƏT EDİB


TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ MİLLİ MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN VƏ MİLLİ MİNA FƏALİYYƏT MƏRKƏZİ İDARƏSİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSI ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİYƏ SƏFƏRİ


MİNA AKSİYASI MƏRKƏZLƏRİ VƏ BMT MƏSLƏHƏTÇİLƏRİNİN 21-Cİ ZİRVƏ TOPLANTISI


BQXK NÜMAYƏNDƏSİNİN ANAMA-DA GÖRÜŞÜ


MİNA ƏMƏLİYYATLARI ÜZRƏ MİLLİ DİREKTORLAR VƏ BMT MƏSLƏHƏTÇİLƏRİNİN 21-Cİ BEYNƏLXALQ GÖRÜŞÜ


“CEYRANÇÖL LAYİHƏSİNİN 3-CÜ MƏRHƏLƏSİNİN TƏQDİMATI, GƏLƏCƏKDƏ AZƏRBAYCANDA İCRA OLUNACAQ ETİMAD FONDU LAYİHƏLƏRİNİN PERSPEKTİVLƏRİ”


PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN ANAMA-YA RƏSMİ SƏFƏRİ


MİNATƏMİZLƏMƏ SEMİNARI, 2017


YAPONİYANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİNİN ANAMA-YA SƏFƏRİ


İSVEÇRƏ SƏFİRİNİN ANAMA REGİONAL BAZASINA SƏFƏRİ


ANAMA 2-ci AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏ “ADEX 2016” SƏRGİSİNDƏ İŞTİRAK ETDİ