AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİK English  ENG Azeri   AZE

XƏBƏRLƏR

    

GÜNDƏLİK OPERATİV MƏLUMAT


ANAMA-NIN MİNA AXTARAN İTİ (MAİ) MİNATƏMİZLƏMƏ VƏ İNSANLARIN HƏYATININ XİLAS EDİLMƏSİ FƏALİYYƏTİNDƏ FƏRQLƏNDİYİNƏ GÖRƏ 2018-Cİ İLİN QALİBİ SEÇİLMİŞDİR


ANAMA İLƏ AMEA-nin YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR PARKI ARASINDA NİYYƏT SAZİŞİ İMZALANDI


ANAMA 3-cü AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏ "ADEX 2018" SƏRGİSİNDƏ İŞTİRAK ETDİ


ANAMA-NATO/NSPA SÜLH NAMİNƏ TƏRƏFDAŞLIQ ETİMAD FONDUNUN “CEYRANÇÖL ƏRAZİSİNİN MİNA VƏ PARTLAMAMIŞ HƏRBİ SURSATLARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ” BİRGƏ LAYİHƏSİNİN RƏSMİ BAĞLANIŞ MƏRASİMİ


İORDANİYA HAŞİMİLƏR KRALLIĞININ ŞAHZADƏSİNİN CƏBRAYİL RAYONUNUN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ COCUQ MƏRCANLI KƏNDİNƏ SƏFƏRİ


ANAMA-NIN 20 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MINALARDAN TƏMİZLƏNMƏSI ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİYİN (ANAMA) KOLLEKTİVİ FƏXRİ XİYABANDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN MƏZARINI ZİYARƏT EDİB


TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ MİLLİ MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN VƏ MİLLİ MİNA FƏALİYYƏT MƏRKƏZİ İDARƏSİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSI ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİYƏ SƏFƏRİ


MİNA AKSİYASI MƏRKƏZLƏRİ VƏ BMT MƏSLƏHƏTÇİLƏRİNİN 21-Cİ ZİRVƏ TOPLANTISI


BQXK NÜMAYƏNDƏSİNİN ANAMA-DA GÖRÜŞÜ


MİNA ƏMƏLİYYATLARI ÜZRƏ MİLLİ DİREKTORLAR VƏ BMT MƏSLƏHƏTÇİLƏRİNİN 21-Cİ BEYNƏLXALQ GÖRÜŞÜ


“CEYRANÇÖL LAYİHƏSİNİN 3-CÜ MƏRHƏLƏSİNİN TƏQDİMATI, GƏLƏCƏKDƏ AZƏRBAYCANDA İCRA OLUNACAQ ETİMAD FONDU LAYİHƏLƏRİNİN PERSPEKTİVLƏRİ”


PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN ANAMA-YA RƏSMİ SƏFƏRİ


MİNATƏMİZLƏMƏ SEMİNARI, 2017