Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİNATƏMİZLƏMƏ AGENTLİYİ TƏRƏFİNDƏN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ İCRA OLUNAN ƏMƏLİYYATLAR BARƏDƏ HƏFTƏLİK MƏLUMAT (12.04-17.04.2021)