AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİK English  ENG Azeri   AZE

DONORLAR

Beynəlxalq Tərəfdaş və Həmkarlar
(1999 - 2017)

MİNA PROBLEMİLƏ MÜBARİZƏ FƏALİYYƏTİNƏ 1999-CU İLDƏN ETİBARƏN ÖZ TÖVHƏLƏRİNİ VERMİŞ ÖLKƏLƏR

NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Etimad Fondu vasitəsilə Saloğlu Layihəsinə donorluq edən ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar (2005-2011): Azərbaycan, Türkiyə, BMTİP, Norveç, Lüksemburq, Finlandiya, İsveçrə, ABŞ, Avstraliya, Sloveniya, Bolqariya, Litva, Latviya, İslandiya, İtaliya, Çexiya və Yaponiya.
NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Etimad Fondu vasitəsilə Ceyrançöl Layihəsinə donorluq edən ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar (2012-2017): Azərbaycan, ABŞ, Türkiyə, Böyük Britaniya, Macarıstan, Almaniya, İsveçrə, Norveç, Yaponiya, İslandiya və İtaliya.