AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİK English  ENG Azeri   AZE

Əməliyyat meyarı

Bütün göstərilən prinsiplərə sadiq qalmaq üçün əməliyyatlara başlamazdan öncə açağıdakı meyarlara xüsusi diqqət yetiriləcək:

  • Ərazi təhlükəsiz və müharibədən azad olmalıdır
  • Tapşırıq milli prioritetlərə uyğun olmalıdır
  • Qaçqın və məcburi köçkünlər öz yerlərinə qayıtmalıdır
  • Yenidənqurma tapşırıqları planlaşdırılmalı, maliyyələşdirilməli və milli yenidənqurma proqramı çərçivəsində həyata keçirilməlidir
  • Yerli icra hakimiyyətləri və icmalar arasında məsləhətləşmələr aparılmalıdır
  • Əməliyyatlardan sonra əhali qısa zamanda humanitar, iqtisadi və sosial cəhətdən faydalanmalıdır.