Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan Respublikası Hərbi Əməliyyatlar Nəticəsində İşğal Olunmuş və Bununla Əlaqədar Zərər Çəkmiş Ərazilərinin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Dövlət Komissiyasının Nəznində Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Agentliyin yaradılması barədə.

 

Azərbaycan Respublikasının hərbi əməliyyatlar nəticəsində işğal olunmuş və bununla əlaqədar zərər çəkmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı öz doğma yurdlarına qayıtmış əhalinin tam təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1.Azərbaycan Respublikasının Hərbi Əməliyyatlar Nəticəsində İşğal Olunmuş və Bununla Əlaqədar Zərər Çəkmiş Ərazilərinin Bərpası və Yenidən qurulması üzrə Dövlət Komissiyasının nəznində Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi uzrə Ağentliyi yaradılsın.

2.Azərbaycan Respublikasının Hərbi Əməliyyatlar Nəticəsində İşğal Olunmuş və Bununla Əlaqədar Zərər Çəkmiş Ərazilərinin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Dövlət Komissiyasına tapşırılsın ki:

-Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Agentliyi haqqında əsasnamənin layihəsini və Agentliyin işçilərinin say tərkibi barədə təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlən Kabinetinə təqdim etsin;

-Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Ağentliyin fəaliyyət göstərməsini təmin etsin.

 

Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, " 18 " iyul 1998-cı il
№ 854